Đã đăng vào 11-02-2020

Genome

Sàng lọc không xâm lấn trước sinh (NIPT)

13-02-2020 – 29-02-2020
Áp dụng cho các mẹ bầu từ tuần thai thứ 10 trở đi
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.